Grenland Veteranvogn Klubb

Medlemsblad

Veteranvognen er medlemsbladet til Grenland veteranvognklubb.


Utkommer seks ganger per år.
Bilder og stoff av lokal interesse
Kjøp og salg
Her kan du også si din mening

Innlegg, stoff og bilder til bladet og websiden mottas med takk!


Sendes til: 
Redaksjonskomiteen
Redaksjonskomite: Leif Hægeland, Ulf Stuwitz Rørvik-Larsen, Jarle Rønjom og Narve Nordanger
E-post: redaksjon@gvk.no


Webredaktør:

Torfinn Dale- Tlf: 91190595 

E-post: dale.torfinn@gmail.com Leder: Gunleik Kjestveit , tlf pr. 35 97 38 58 mobil: 951 47 901
E-post


Utgivelser i 2019

Deadline:

Nr 1:
Nr 2:

Utgivelse blir ca. 2 uker senere.