Grenland Veteranvogn Klubb

Om oss

- Grenland Veteranvognklubb ble stiftet i 1968 og er i dag med ca 414 medlemmer en av Norges største og mest aktive veteranbilklubber.

- Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og våre et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

- Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

- Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.

- Klubben har faste medlemsmøter i sitt hovedkvarter Låven på Nenset i Skien hver første torsdag i måneden, unntatt i juli. Møtestart klokken 19.00 Lokalet er åpent fra klokken 1800.Klubbens kontaktperson er Formann Gunleik Kjestveit, tlf 95147901 mail adresse: post@gvk.no.

- Adresse: Porsgrunnsveien 242. Det er hjørneeiendommen vis avis Autostrada, på vestsiden av Porsgrunnsveien.

 Postadresse til GVK: - Grenland Veteranvognklubb Postboks 92 - 3701 Skien 


Styre 2019:
Formann: 
Gunleik Kjestveit Tlf.:951 47 901
Nestformann: Torfinn Dale Tlf.: 911 90 595. Mail: dale.torfinn@gmail.com 
Sekretær: Per Øvrum. Tlf: 958 74 878
Kasserer: Arild Johnsen Tlf.: 922 34 204, 
Styremedlemer: 
Jan Artur Pettersen Tlf.: 909 13 612,
Ulf Stuwitz Rørvik-Larsen Tlf.: 913 16 526
1.varamann: Leif Ingar Liane Tlf: 907 56 419
2.varamann: Tore Kvaale Tlf.: 924 01 984
Revisor: Per Høyseth og Morten Hansen