Grenland Veteranvogn Klubb

Om oss

- Grenland Veteranvognklubb ble stiftet i 1968 og er i dag med ca. 420 medlemmer en av Norges største og mest aktive veteranvognklubber.

- Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og våre et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

- Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

- Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.

- Klubben har faste medlemsmøter i sitt hovedkvarter Låven på Nenset i Skien hver første torsdag i måneden, unntatt i juli. Møtestart klokken 19.00 Lokalet er åpent fra klokken 1800.Klubbens kontaktperson er Formann Jarle Rønjom tlf: 40412824 mail adresse: jarle.ronjom@hotmail.no eller formann@gvk.no

- Adresse: Porsgrunnsvegen 242. Det er hjørneeiendommen vis avis Autostrada, på vestsiden av Porsgrunnsvegen.

 Postadresse til GVK: - Grenland Veteranvognklubb Postboks 92 - 3701 Skien 


Styre 2023:
Formann: 
Jarle Rønjom Tlf: 40412824 mail: formann@gvk.no

Nestformann: Bjørn Granheim Tlf: 91662494 mail: bjorn@granheimbildeler.no

Sekretær: Per Øvrum. Tlf: 958 74 878 epost: sekretar@gvk.no

Kasserer: Dan Kristian Daae Jonassen Tlf: 951 44 213 epost:kasserer@gvk.no
Styremedlemmer: 
Styremedlem 1: Ulf Stuwitz Røvik-Larsen Tlf: 913 16 526

Styremedlem 2: Tore Kvaale Tlf: 924 01 984 

Varamedlem 1: Narve Nordanger Tlf: 982 15 094

Varamedlem 2: Dag Henning Eik Tlf: 90066715

Revisor: Stein Haugseter og Ole Aglen