Grenland Veteranvogn Klubb

Kontakt

Styre 2019:
Formann: 
Gunleik Kjestveit Tlf: 35973858 - 95147901
Nestformann: Torfinn Dale Tlf.: 911 90 595
Sekretær: Per Øvrum Tlf.: 958 74 878 
Kasserer: Arild Johnsen Tlf.: 922 34 204, 
Styremedlemer: 
Jan Artur Pettersen Tlf.: 909 13 612,
Ulf Stuwitz Rørvik-Larsen Tlf.: 913 16 526
1.varamann: Leif Ingar Liane Tlf.: 907 56 419
2.varamann: Tore Kvaale Tlf: 924 01 984
Revisor: Per Høyseth og Morten Hansen

Besøks adresse til GVK:  - Adresse: Porsgrunnsveien 242. Det er hjørneeiendommen vis avis Autostrada, på vestsiden av Porsgrunnsveien.

Postadresse til GVK: - Grenland Veteranvognklubb Postboks 92 - 3701 Skien