Grenland Veteranvogn Klubb

Kjøretøyhistorisk Konferanse

07.01.2024 kl. 12:00

Kjøretøyhistorisk konferanse 2024

Hvert annet år arrangerer LMK en temakonferanse, men årets arrangement vil skille seg ut fra de tidligere konferansene. Tidligere har fokuset vært primært rettet mot interne organisasjonsaspekter. I år ønsker vi imidlertid å rette oppmerksomheten ut i verden, med mål om å tiltrekke oss samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeid med flere unike organisasjoner, slik som Kulturminnefondet, Drivkraft Norge, Motorhistoriska Riksforbundet og Opplysningsrådet for Veitrafikken, håper vi å skape engasjement for bevaring av motorhistoriske verdier.

Program:


Dato: 09.03.2024

Sted: Håndverkeren Konferanselokaler, Rosenkrantz' gate 7, 0159 OSLO


09:00 - 10:00 Innsjekk - kaffe og mingling
10:00 - 10:30 Oppstart av konferansen
10:30 - 11:15 Kulturminnefondet - Tilskudd rullende kulturarv
11:15 - 12:00 Drivkraft Norge - E10
12:00 - 12:15 Pause
12:15 - 13:00 MHRF - Internasjonalt arbeid
13:00 - 14:00 Lunsj
14:00 - 15:00 Generalsekretær Stein Christian
15:00 - 15:45 Opplysningsrådet for veitrafikken
16:00 Kjøretøyhistorisk konferanse er over
17:00 Eldar Vågan underholdning
17:30 Festmiddag

Reise & Overnatting:

LMK har forhandlet frem en gunstig avtale med Hotell Bondeheimen for overnatting. Hotellet ligger i umiddelbar nærhet til Håndverkeren konferanselokaler. Ved påmelding som deltaker vil du motta en rabattkode for en enklere bestillingsprosess. Det er viktig å merke seg at LMK ikke dekker reisekostnader til konferansen.

Påmelding:

Påmelding gjøres ved å følge denne linken: Kjøretøyhistorisk konferanse 2024