Grenland Veteranvogn Klubb

FIVA Definisjon kommende klassiker

07.01.2024 kl. 12:00

FIVA Definisjonen på Kommende klassiker kjøretøy (Oversatt av: Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber)

Bakgrunn November 2021 – oversatt desember 2023 I mange tiår har overgangen til å bli et "historisk kjøretøy" blitt bestemt av tiden som går. Mens de fleste kjøretøyene ville ende opp som skrap etter brukstiden, ville noen overleve for å bli verdsatt som en del av historien og for å kunne videreføres til fremtidige generasjoner som et rullende museum. Men fra brukstiden og frem til kjøretøyet når statusen som et historisk kjøretøy, er det et tidsvindu der beskyttelse og bevaring er like viktige hvis kjøretøyet skal overleve og bli historisk. Dette er perioden kjent som "kommende klassiker" perioden.

FIVA definerer et Kommende klassiker kjøretøy som: Et mekanisk drevet kjøretøy: - som er mellom 20 og 29 år; - som er i god stand og bevart historisk korrekt; - som vanligvis brukes i fritiden; - og kan bli kvalifisert for et FIVA ID-kort når den når en alder av 30 år.

Klassifiseringen av "Kommende klassiker" er avgjørende for å sikre kontinuiteten til den historiske kjøretøyparken og vår motorhistoriske kulturarv. Det kan også være land som trenger å ha kjøretøy i kategorien, i tråd med FIVA-definisjonen av et Kommende klassiker-kjøretøy, men de kan bli kalt noe annet for å følge nasjonal lov.

For å lette denne prosessen, anbefaler FIVA at eiere sikrer all kjøretøydata og søker om et FIVA Kommende klassiker registrerings kort for å sikre kjøretøyets historie og dermed også beskytte vår kulturarv for fremtiden. Nasjonale skrapingsordninger, designet for å fremme innføringen av mer effektive kjøretøy som forårsaker mindre utslipp av miljøskadelige stoffer, kan true overlevelsen av Kommende klassikere. FIVA mener det er kjøretøyeierens rett å bestemme levetiden til enhver kjøretøy

. FIVA - Villa Rey - Strada Val San Martino Superiore 27/B - 10131 Torino - Italia Epost: secretary@fiva.org eller office@fiva.org – www.fiva.org – telefon: +39 391 7259962 VAT: IT12042630017- IBAN: IT60H0304801000000000093405 - BIC/SWIFT: BDCPITT