Grenland Veteranvogn Klubb

Nytt fra LMK 01-2022

24.04.2022 kl. 12:00

  Nytt fra LMK 01/22.


LMK – mer enn bare forsikring.

Mange forbinder LMK med den gunstige forsikringsordningen vi har i samarbeid med IF. Her har vi skapt et av markedets aller beste spesialprodukter for motorhistoriske kjøretøy. Dette er en av medlemsfordelene som ligger i tilslutningen til LMK. Vi er en klubborganisasjon, og derfor har vi ingen personlige medlemmer. Er du medlem i en av våre 152 tilsluttede klubber, er du også medlem med fulle rettigheter hos oss. Klubben dekker kostnadene til LMK, og dette er en del av den medlemskontingenten du betaler til egen klubb.

Vi i LMK opplever at mange besitter liten kunnskap om hvem vi er og hva vi faktisk gjør for klubbene og deres enkeltmedlemmer. For at LMK skal fungere optimalt trenger vi å komme i kontakt med denne medlemsmassen da det faktisk er her på grasrotnivået at oppdragsbeskrivelsen til LMKs liv og virke skal skapes. På denne måten kan vi drive i takt med klubbene og fronte de sakene som er aktuelle for vår bevegelse. Derfor er det også viktig at vi samles slik at alle tanker og standpunkter kan forenes mest mulig. Her ligger verdien i et sentralledd fungerende som et felles talerør, som igjen kan bringe medlemmenes saker opp på det nivået hvor resultatene skapes. Vi ser derfor frem til LMKs Strategikonferanse 6-8. mai 2022. Her håper vi å kunne stake ut kursen fremover – i et samfunn med raske endringer i en omstillingsprosess for et grønt skifte.


  Årets Norgesløp finner sted på Voss – fortsatt noen ledige plasser.

 Det er fremdeles noen ledige plasser til Norgesløpet. Påmeldingsfristen nærmer seg, men les mer om arrangementet på www.lmk.no. Kjøretøyhistorisk Klubb Voss er årets arrangør, og de ha laget et spennende program for hele familien.

  LMKs treffkalender – viktig for å ha forsikret arrangementet.

 LMK betaler for en arrangørforsikring ment for våre klubber. For at et arrangement skal omhandles av denne forsikringsordningen må vi vite om dette, og følgelig må dette fremgå av vår treffkalender. Forsikringen gjelder ansvar overfor tredjeperson med dekning inntil 10 MNOK pr. arrangement. Alt dere trenger å gjøre er å melde inn klubbens arrangementer til post@lmk.no.

 

7)  Bevaringsverdig i vognkortet – krever kontroll hos Statens Vegvesen.

 

Skal man ta del i endringene for lavere frekvens eller fritak fra Periodisk Kjøretøykontroll (PKK/EU-kontoll), må bilen vises ved en trafikkstasjon for en vurdering. Denne kontrollen er gratis, men kontrollen må bestilles på www.vegvesen.no. Mange opplever at denne kontrollen er vanskelig å finne, men den heter «Korreksjon – endring i teknisk informasjon eller status».

 

8)  Frivillig veteranbiltest – tilbud hos NAF og Viking Kontroll.

 

Som følge av at stadig flere veteranbiler blir såkalt «bevaringsverdige» innebærer dette fritak fra fylte 50 år eller lavere frekvens av PKK allerede fra passerte 30 år. Ansvaret for teknisk tilstand og vedlikehold blir derfor i enda større grad hos eieren. I samarbeid med LMK har både NAF og Viking Kontroll utviklet frivillige veteranbiltester, slik at noen kan kontrollere at ting er slik det bør være. LMK har også utviklet et egenkontollskjema, nyttig vår og høst når kjøretøyet tas ut fra vs. settes bort til lagring. Det er alltid en hel del ting som bør kontrolleres dersom man skal ha en problemfri sesong med fokus på din egen og andres sikkerhet.                                             

Vi håper nå at Corona-pandemien er et tilbakelagt stadium og at 2022 blir et normalår etter 2 års unntakstilstand. 

Med vennlig hilsen


Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK