Grenland Veteranvogn Klubb

Nytt fra LMK 02 .2020

16.03.2020 kl. 12:00

  Nytt fra LMK 02/20.

 

Coronavirus og unntakstilstand.

De siste dagers utvikling har vist en smitteutvikling i et tempo ingen hadde forutsett. Fra offentligheten hørte om Covid-19 eller Corona-viruset frem til dagens situasjon, har det tatt om lag 3 måneder. Lite visste vi rundt nyttår hva 2020 skulle bringe, og de aller fleste var godt i gang med planleggingen av det nye året. At Landsmøtet i LMK 2020 skulle utsettes på ubestemt tid, var lenge noe vi ikke trodde ville bli aktuelt. Utviklingen tilsa etterhvert at Styret i LMK ikke hadde annet valg, og få dager senere tar situasjonen nye vendinger og det meste av arrangementer og møter avlyses, og restauranter, skole- og utdanningsinstitusjoner stenges. Det er nå erklært en nasjonal pandemi og det er iverksatt drastiske nasjonale tiltak for første gang i fredstid. Målet er å bremse utviklingen av viruset slik at ikke flere blir syke enn helsevesenet har ressurser til å behandle. Det er anslått at om lag 60% av befolkningen på et eller annet tidspunkt vil smittes, og dette vil kreve tiltak, endringer og gode rutiner i lang tid fremover. På nåværende tidspunkt vet ingen hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Inntil videre må vi bare avvente situasjonen og gjøre det beste for at samfunnsmaskineriet går best mulig rundt.

 

Treffsesongen 2020 blir påvirket.

I likhet med LMK tar også de fleste LMK-klubbene konsekvensen av smittefaren og avlyser egne arrangementer. Mange av arrangementene, som er tiltenkt gjennomført utover våren og sommeren 2020, har krevet mye planlegging som innebærer hoteller, middager og eksterne leverandører. De økonomiske konsekvensene kan fort bli fatale, og mange har i et forsøk på skadebegrensning allerede avlyst arrangementer i mai og juni. Uansett utviklingen av Corona-viruset, vil dette påvirke oss i lang tid fremover. Vi må nok derfor innse at 2020 vil bli et helt annerledes år med ringvirkninger lang tid fremover.

Også Administrasjonen i LMK har i samråd med Styret besluttet at vi drifter forbundet hjemmefra. Dette vil også påvirke vår drift, men vi opplever at mengden henvendelser og aktivitet har avtatt betydelig de siste ukene – noe som gjør at vi p.t. holder tritt med aktuell arbeidsmengde.

Det er derfor også verd å merke seg at LMKs treffkalender følgelig kan inneholde en rekke feil da vi p.t. ikke har full oversikt over hvilke arrangementer som er avlyst eller ikke. Vi vil også minne om at LMKs arrangementsforsikring kun dekker skade overfor tredjeperson og ikke eventuelle tap eller økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet.

 

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er utsatt på ubestemt tid. På nåværende tidspunkt kan ingen forutsi når slike arrangementer igjen kan tillates avholdt. Vi vil derfor holde klubbene løpende orientert. Det var knyttet store forventninger til årets Landsmøte; nye vedtekter, nye kandidater til Styret som står klare til å påbegynne arbeidet og forslag fra Styret om nedsettelse av kontingenten. Ingen av de overnevnte sakene vil bli behandlet før årsmøtet.

Styret og Administrasjonen har lagt opp til en hel rekke aktiviteter, men nå får vi ta en dag av gangen og følge utviklingen. Kontingenten for 2020 vil bli utsatt innkrevet til etter at Landsmøtet har funnet sted.

 

Inntil videre.

Inntil nye avklaringer foreligger, halter Norge videre og avventer nye instrukser fra offentlige helsemyndigheter. Ingen vet hvor lang tid eller hvilke ringvirkninger dette får. En ting er sikkert – 2020 blir et utfordrende år med usikker nasjonal økonomi og sviktende kronekurs. Dette vil også kunne påvirke kjøp og salg av motorhistoriske kjøretøy.

Det er viktig at vi følger offentlige råd, god håndhygiene og unngår situasjoner hvor vi setter andre og oss selv i fare for smitte. Våren har snart kommet og vi får holde på i garasjen i ensomhet og motivere oss til mer normaliserte tilstander igjen. De vil komme!

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK