Grenland Veteranvogn Klubb

Motorkonvoien 2019

30.11.2018 kl. 12:00
Til AMCAR- og LMK tilsluttede klubber.
Motorkonvoien 2019 Hei alle sammen. Her er en oppdatering og informasjon om Motorkonvoien 2019. LMK og AMCAR mobiliserer sine tilsluttede klubber for å kjøre landsdekkende konvoier med arrangementer fra Hammerfest, Møre, Bergen, Rogaland, Kristiansand, og Halden med felles målgang i Lillehammer 7. juni 2019. Her vil det være mye spennende på programmet hele pinsehelgen 7. 8. og 9. juni. Fredag 7. juni samles alle deltakerne i Olympiaparken på Lillehammer. Lørdag 8. juni inviterer vi til Norges største kjøretøytreff i Olympiaparken. Samtidig om formiddagen lørdag 8. juni inviterer Toten Gammelbil Klubb og Motorveteranene Hedmark til veteranløp fra Raufoss og Hamar med målgang i Lillehammer. Klubbene som møtes på Biri travbane har felles kjøring til Olympiaparken. Fra Biri har alle som ønsker å delta i Motorkonvoien, uten å være deltaker i de lokale løpene, mulighet til å følge klubbene opp til Lillehammer. Lørdags kveld skal LMK feire sitt 40 årsjubileum, som siden vil gå over i festligheter i Olympiaparken. Søndag 9. juni er Nasjonal Motordag og offisiell åpningsdag av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen.  Planen er at det skal settes opp busstransport fra Lillehammer for de som ønsker å delta på dette. Det vil også bli gjort et utvalg av biler som skal delta i en egen defilering i forbindelse med åpning av museet. Mer info og påmeldinger til de ulike arrangementene vil komme senere.
Hvem kan delta? Motorkonvoien arrangeres etter LMK-stafettens og Norway Cruise-prinsipper der alle kan delta på ønsket etappe uten påmelding. Alle med motorhistoriske og entusiastkjøretøy på 2 og 4 hjul kan delta. Også kjøretøy nyere enn 30 år. Vi ønsker å inkludere så mange som mulig.
Hvorfor kjører vi Motorkonvoien: Det overordnede budskapet med Motorkonvoien 2019 er den samme som for Norway Cruise 2015 og LMK-Stafetten 2017:  Gjennom å engasjere hele Norges motorhistoriske bevegelse, i et felles løft, kunne spre kunnskap om den kulturskatten motorhistorien representerer. Og å profilere det frivillige arbeidet som legges ned for ivaretakelse av kjøretøy og kjøretøy som hobby. -  Vi ønsker å sette fokus på kjøretøy som kultur på hjul, kjøretøy som hobby- og fritidsaktivitet og det frivillige arbeidet de lokale kjøretøyklubbene representerer i samfunnet lokalt og nasjonalt. - Vi ønsker å inviterere med politikere og media på våre arrangementer langs kjørerutene.
- KULTUR PÅ HJUL..
- Ved å inkludere alle typer kjøretøy vil vi kunne vise mangfoldet som befinner seg i våre organisasjoner og den glede som spres blant folket når våre kjøretøy er i bruk. - Vi ønsker selvfølgelig og vise vår støtte for, og deltagelse på, åpningen av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen - Nasjonal Motordag søndag 9.juni. Kjørerutene: Fra sentralt hold er det bestemt dato, startsteder og kjøreruter. Men det vil være klubbene selv som til slutt fastsetter kjørerutene, med tidspunkt, steder og hendelser. Dette gjøres ved at en «Masterklubb» for hver kjørerute planlegger denne og kobler inn de lokale klubber for samarbeid og aktiviteter underveis. Se forslag til oppsett, som foreløpig er laget over kjøreruta Rogaland. Her er vi avhengig av hjelp fra dere klubber. Vi er kommet godt i gang, men mangler Masterklubb på flere av våre kjøreruter. Se oversikten lenger ned. Kan dere bidra, ta kontakt med: Merethe Larsen om kjørerutene i Nord-Norge, og Leif M. Skare, i resten av landet. Eller direkte til hver Masterklubb. Se kontaktinfo lenger ned. Startsteder: I Nord-Norge: Lørdag 1. juni: Prolog fra Finnmark - Tromsø Søndag 2. juni: Tromsø- Narvik Mandag 3. juni: Narvik-Bodø Tirsdag 4. juni:  Bodø-Mo-Mosjøen Onsdag 5. juni: Mosjøen-Trondheim Torsdag 6. juni: Trondheim-Kristiansund- Molde Fredag 7. juni: Molde-Lillehammer via Åndalsnes. Stort mottakelsesarrangement på Lillehammer. Her mangler Masterklubb på strekningen: Mosjøen - Trondheim, Trondheim – Molde og Molde - Lillehammer. I resten av landet: Onsdag 5. juni.: Bergen - Lillehammer, her er det Bergen Veteranvognklubb som er Masterklubb. Kontakt: Lars Olav Lofthus, laoll@online.no, tlf.: 476 11 283. Onsdag 5. juni: Rogaland - Lillehammer, her er det Gammelbilens Venner som er Masterklubb. Kontakt: Leif M. Skare, mb230sl@lyse.net tlf.: 930 46 163 Onsdag 5. juni: Kristiansand - Lillehammer, her er det AMK som er Masterklubb. Kontakt: Håkon Magne Omland, homland@eminent.no og Bernt Erik Olsen, berneol@online.no Her mangler Masterklubb på strekningen Halden - Lillehammer.         Oppfordring til klubbene: - Bruk de vedlagte «grunnsteiner» til Motorkonvoien som et hjelpemiddel i planleggingen, slik at disse blir like i hele landet. Hver dagsetappe skal ha start kl.10.00 og bl.a. avsluttes med et arrangement som inneholder kjøretøyutstilling med fronting av Motorkonvoiens budskap. - Unnlate å arrangere konkurrerende arrangementer i perioden Motorkonvoien gjennomføres, men i stedet se på noe som kan inngå i arrangementet. For de klubbene som har forslag til aktiviteter underveis, ta kontakt med nærmeste Masterklubb. - Samarbeid mellom Masterklubb og de lokale klubbene om kjørerutene og arrangementene underveis. Tenk AMCAR, Motorhistoriske, andre kulturvernere, merkeklubber, etc.
- KULTUR PÅ HJUL..
Motorkonvoien er for alle klubbene i LMK og AMCAR, og vi håper dere kan kontakte hverandre om dette. Kontaktinfo til de lokale AMCAR-klubbene i landet ligger her: https://amcar.no/klubber/ lokalklubber. Kontaktinfo til de lokale LMK-klubbene i landet ligger her: http://www.lmk.no/Lokallag 2019 er lokalvalg år. Det er derfor ønskelig å invitere lokale politikere inn til, eller med på, Motorkonvoien i de distriktene vi reiser gjennom. Hver kveld avsluttes med en lokal «kjøretøyutstilling». Når det gjelder overnatting er det opp til hver enkelt deltaker å ordne dette selv. Klubbene oppfordres til å informere om hvilke overnattingsmuligheter som finnes, eller hvor klubbens medlemmer/andre deltakere skal overnatte. Overnatting på Lillehammer. For dere som skal ha overnatting på Lillehammer har LMK gjort avtale med flere av hotellene om priser og vilkår. Rommene må bestilles på egne bookingkoder, på scandichotels.no innen 08.02.19. Scandic Lillehammer - BLMK070619 Scandic Victoria - BLAN070619 Scandic Hafjell - BLMO070619 Vi er allerede godt i gang med markedsføringen av konvoien på flere steder. Vi har vært tidlig ute med å gjøre denne kjent for å få den med i klubbenes aktivitetskalender for 2019. Vi håper på positiv tilbakemelding fra dere klubber og stor deltakelse av alle med kjøretøy på to og fire hjul. Spre det gode budskap og flyers som her er vedlagt og bli med på å kjøre Motorkonvoien 2019. For mer info: LMK.no og amcar.no. Facebook: Motorkonvoien 2019 - Lik og del Facebooksiden og få med siste oppdatering. Vi ønsker lykke til med planleggingen. Med vennlig hilsen Oss i komiteen for Motorkonvoien: Merethe Larsen, generelt Motorkonvoien, kontakt: merethel67@gmail.com, tlf.: 936 858 40 Leif M. Skare, generelt Motorkonvoien, kontakt: mb230sl@lyse.net, tlf.: 930 46 163 Øyvind Wiksaas, Styremedlem LMK, kontakt: oyvindwiksaas@gmail.com, tlf.: 916 52 410 Asbjørn Johansen, Arrangementsleder AMCAR, kontakt: asbjorn@amcar.no, tlf.: 901 10 425 For arrangementene på Lillehammer lørdag: Unni Grytting, Motorveteranene Hedemark, kontakt: ubekke@online.no, tlf.: 468 585 99 Vidar Haugen, Lillehammer Veteranvognklubb, kontakt: vidarmekaniske@gmail.com, tlf.: 919 18 007 Per Kristian Eng, Toten Gammelbilklubb, kontakt: perkri01@yahoo.no, tlf. 412 88 207 Bjørn H. Eng, Toten Gammelbilklubb, bjorn.h.eng@gmail.com, tlf.: 995 13 306