Grenland Veteranvogn Klubb
  • Hei GVK venner og andre entusiaster. Treffet som er annonsert på Slevollen lørdag 17/9 er utsatt, grunnen er mange kollisjoner på arrangementer, blant annet Ekeberg markedet. Av den grunn flytter vi arrangementet på Slevollen frem til lørdag 24/9 fra kl 11,00 til 14,00. Vær velkommen da.

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.