Grenland Veteranvogn Klubb
  • Hei, mange spør om når vi starter med møter igjen i GVK. Slik vi i styret vurderer det, så jobber vi for at vi kan arrangere medlemsmøte igjen torsdag 3 september, dette besluttes endelig 13/8.

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.