Grenland Veteranvogn Klubb
  • Velkommen til dekksparkekveld på Slevollen torsdag 23 mai kl. 1800. Det er mulighet for en kaffe og vaffel, og treffe andre med med vår felles interesse for kjøretøy.

    Alle med entusiastkjøretøy er velkommen til en hyggelig kveld.    Neste medlemsmøte er torsdag 6 juni kl. 1900 på klubbhuset.

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.