Grenland Veteranvogn Klubb
  • GVK ønsker alle sine medlemmer en fin sommer med eller uten veteranbil, vær velkommen til vårt første medlemsmøte etter sommeren som er torsdag 1 august.

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.