Grenland Veteranvogn Klubb
  • Hei GVK venner, da må jeg beklage at 17 mai kortesjen som var planlagt fra flyplassen er kansellert. Årsakenes at at kommune overlegen i Skien stopper alle arrangementer, slik som vårt og båt kortesjen. Vi synes det er syn, men lite vi får gjort med det. 

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.