Grenland Veteranvogn Klubb
  • Styret i Grenland Veteranvognklubb ønsker alle sine medlemmer og alle andre som er inne på sidene våre en riktig god sommer.

     Neste medlemsmøte blir flyttet 1 uke frem fra 1 august. Ny dato er torsdag 8 august på klubbhuset kl. 1900


Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.