Grenland Veteranvogn Klubb
  •  Årsmøte er 6. februar 2020, kl. 1900

    Forslag til kandidater til styret må være valgkomiteen i hende 3 uker før årsmøte, dvs. torsdag 16. januar 2020.

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.