Grenland Veteranvogn Klubb
  • Hei og fortsatt god sommer alle GVK medlemmer. Vi starter forsiktig opp igjen med medlemsmøter, og første møte nå er torsdag 4. august kl 19. Dette møtet er uten underholdning, men kaffe, vafler og relevant informasjon er der, og ikke minst god tid til hjulsparking og mimring over det som dere har opplevd med veteranbilen så langt i sommer. Vi oppfordrer medlemmer til å dele sine historier i møte. Vær velkommen.


Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.