Grenland Veteranvogn Klubb

Kontakt

Styre 2015-16:
Formann: 
Gunleik Kjestveit Tlf: 35973858 - 95147901
Nestformann: Torfinn Dale Tlf.: 911 90 595
Sekretær: Jarle Rønjom Tlf.: 404 12 824, 
Kasserer: Arild Johnsen Tlf.: 922 34 204, 
Styremedlemer: 
Jan Artur Pettersen Tlf.: 909 13 612,
Ulf Stuwitz Rørvik-Larsen Tlf.: 913 16 526
1.varamann: John Austad Tlf.: 915 26 466
2.varamann: Leif Ingar Liane Tlf: 90756419
Revisor: Knut Brekke og Asbjørn Aamaas